Čistenie a dezinfekcia ozónom

Ozónové čistenie poskytujeme ako dlhodobú, pravidelnú prevenciu proti vírusom, roztočom, plesniam, rôznym druhom hmyzu a pachom. Našimi výkonnými generátormi dokážeme neutralizovať priestor až do veľkosti 500m2. Čistenie ozónom nepovažujeme za protilátku voči aktuálnej situácií u nás a vo svete , ale naopak ako prevenciu pre vašich zamestnancov, zákazníkov alebo svojich blízkych … pravidelným ozónovaním vytvárate najideálnejšie podmienky pre Vaše zdravie

Viac informácií o čistení pomocou ozónu nájdete na OzónovéČistenie.sk

Ozónové čistenie